Şirket personelimiz gözetiminde çalıştırılIYor

Şirket personelimiz gözetiminde çalıştırılan Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Otoparkı’nın 700 araçlık kapasitesi mevcuttur. Otoparka giriş ve çıkışların kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla konvansiyonel bariyerler hidrolik sistemli bariyerlerle değiştirilerek, çıkış 2 hat olarak yeniden düzenlenmiş ve yenilen 8 adet kamera ve kayıt sistemi ile 24 saat izlenmeye başlanmıştır.

2018 yılı içerisinde, eski go-cart alanı otoparka dahil edilmiş, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yenilenerek, otopark çizgileri dikkat çekecek şekilde yeniden boyanmıştır. Engelli otoparkı sayısı da çoğaltılmıştır.