Çankaya İmar A.Ş.

Şirketimizin hesap ve işlemleri, Şirket bünyesinde mevcut olan Muhasebe Departmanı tarafından kayıtlara geçirilmekte, Mali İşler Koordinatörlüğümüzün dönemsel rutin incelemelerinden geçtikten sonra Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenerek "Tam Tasdik Denetim Raporu"na bağlanmaktadır.